SODOBNE PRAKSE

Zbirka obrtno-oblikovalskih in obrtno-arhitekturnih praks, katerih produkcija je osnovana na rokodelskih veščinah in obrtniškem znanju. Gre za rastočo zbirko delavnic, ki uspešno združujejo obrt in arhitekturo po principu ‘designer-maker’, z uporabo lokalnih materialov in trajnostnim oblikovanjem, obenem pa njihovo delo temelji na inovativnih pristopih oblikovanja in nenehnem raziskovanju materialov.

Lokalni oblikovalci in družinska podjetja z manjšim obsegom produkcije, le stežka konkurirajo globalni, masovni proizvodnji. Za preživetje in ohranitev obrtniškega znanja je tako bistvenega pomena, da ohranjamo obrtniške vrednote, znanja in tehnike izdelave in jih nadgrajujemo z inovativnimi pristopi, produkcijo izdelkov pa približamo novim generacijam. Spodbujanje lokalne produkcije ne omogoča preživetja zgolj malim obrtem, ampak gradi ekosistem, ki temelji na trajnostni uporabi virov, zagotavljanju delovnih mest in kratkih produkcijskih krogih, kar so temeljni vzvodi trajnostnega oblikovanja in dolgoročne stabilnosti. Namen zbirke oblikovalcev in obrtnikov je spoznavanje in ustvarjanje povezav med kreativnim sektorjem in širšo javnostjo.

Poznaš prakso, ki bi sodila v zbirko kvalitetnih sodobnih oblikovalskih in obrtniških praks? Vabljen, da me kontaktiraš na
info@obrtna-arhitektura.si.