PROCES

Izdelava osnovnega gradnika lončene peči – pečnice, je dolgotrajen in občutljiv proces Kljub določeni stopnji avtomatizacije, zahteva stalno preverjanje s strani izdelovalca.

Proces izdelave pečnice. Od surove gline do polprodukta – pečnice.