PROCES IZDELAVE

GRELNEGA TELESA

Sam proces izdelave je potekal od preoblikovanja surove gline, pa do končnega izdelka, sestava iz pečnic. Delo je potekalo v pečarski delavnici, z vzajemnim sodelovanjem med pečarjem in arhitektom. Postopek sestavljanja grelnih teles je prikazan na spodnji animaciji in fotografijah, grelna teles aso predstavljena v naslednjem zavihku.

Postopek izdelave grelnega telesa.

Delo v delavnici; sestavljanje grelnega elementa. Na fotografijah ‘Konkavne’ pečnice (odtis je delo slovenskega oblikovalca Oskarja Kogoja).

Vir: osebni arhiv