PROTOTIPI

Raziskovalni del projekta OBRT(NA) ARHITEKTURA sem želel na temeljih poglobljene raziskave o pomenu obrti in oblikovanja prevesti v praktičen del, in sicer s tesnem sodelovanju z obrtnikom – pečarjem.

Cilj tovrstnega sodelovanja je združiti obrtniško znanje in inovativne pristope oblikovanja za potrebe sodobnega uporabnika. Sodelovanje je potekalo vzajemno, saj sem kot arhitekt pridobil pomembna znanja o načinu izdelave peči, z obrtnikom pa sva iskala nove možnosti za izdelavo grelnih teles, kot možen odgovor za potrebe sodobnosti.

Pri oblikovanju grelnega telesa sem se oprl na nekaj problematik, ki se pojavljajo v sodobnem interieru. Tradicionalna lončena peč je relativno drag produkti, za katerega se predvsem mlajše generacije odločajo v vse manjši meri. Prav tako lončena peč zahteva že v samem načrtovanju veliko predpriprave in tehničnih dispozicij (npr. postavitev dimnika, zadostna mera razpoložljivega prostora), kar marsikoga odvrne ali pa mu onemogoči izvedbo peči. Obenem so cene stanovanj na kvadratni meter v zadnjih letih močno poskočile, kar še dodatno zavira odločitve za izvedbo.

Eno izmed poglavitnih izhodišč sodobnega grelenga telesa je, kako lahko določene omejitve zaobide in postane lahek, prenosljiv in v prostoru prilagodljiv grelni element, ki pa še vedno ohranja sposobnost toplotne akumulacije in ima v sebi sledi ročne izdelave.

Izdelana grelna telesa predstavljajo možne alternativne rešitve, kot protiutež konvencionalnim ogrevalnim elementom in sistemom, ki jih trg danes ponuja – npr. kamini, lončene peči, sistemi talnega gretja, toplotni sevalniki idr. Ti so mnogokrat neoblikovane naprave z industrijskim značajem, ki so v interier zgolj postavljene, niso pa vanj premišljeno vdelane. Izhodiščni gradniki – pečnice – imajo različne karakteristike in oblike. Vse so izdelane ročno z dolgotrajnim in specializiranim postopkom, od izkopa gline iz lokalnega glinokopa, do končnega oblikovanjega polprodukta, namenjenega vgradnji.

Vizualizacije možnih aplikacij grelnih teles v prostoru.

Izhodišča za oblikovanja prototipa grelnega telesa:

1. Prototip je arhitekturni element, ki združuje več funkcij za potrebe sodobnega bivanja.

2. Prototip je zgrajen v največji možni meri iz lokalnih materialov, po možnosti tudi kot reciklaža nekoč že vgrajenih materialov.

3. Prototip je lahko izvedljiv in je v svojem bistvu tehnično preprost. Ta kvaliteta razširja možnost uporabe v raznolikih konfiguracijah prostora.

4. Prototip je prvenstveno praktične uporabe – grelno telo, ki akumulira toploto in jo oddaja v prostor ter predstavlja alternativo produktom masivne industrijske proizvodnje. Sočasno je prototip arhitekturni gradnik prostora, ki jasno izraža njegov nastanek in proces.

5. Prototip poleg primarne funkcije uporabniku omogoča tudi druge, spontane uporabe (npr. svetilo, obešalo, skupltura, paravan…).

Izdelanih je 5 izpeljav grelnih teles iz različnih tipov pečnic, v različnih konfiguracijah. Vsa grelna telesa delujejo po principu akumulacije toplote preko električnega grelnega kabla ali cevi za centralno ogrevanje na pečnice in postopnega oddajanja toplote v prostor. Prototipi uporabnika nagovarjajo, da so več kot zgolj naprave za ogrevanje prostora. Lahko so paravan ali klop ali svetilka ali skulptura… Prototipi so na voljo na ogled v razstavnem salonu pohištva na Zupančičevi ulici 18 v Ljubljani.

PROTOTIP 1

Kosovnica:
2x navojna palica M8, 200 cm
7x vogal, 11/11/27 cm
28x matica M8
28x podložka M8
1x el. grelni kabel, 800cm ali grelna LTŽ cev

aksonometrični prikaz sestava prototipa

PROTOTIP 2

Kosovnica:
2x navojna palica M8, 100 cm
11x ‘Sims’ 1, 7/9/24 cm
44x matica M8
44x podložka M8
1x el. grelni kabel, 400cm

aksonometrični prikaz sestava prototipa

PROTOTIP 3

Kosovnica:
2x navojna palica M8, 170 cm
11x ‘Konkavna’, 23/23/6 cm
44x matica M8
44x podložka M8
1x el. grelni kabel, 340 cm

aksonometrični prikaz sestava prototipa

PROTOTIP 4

Kosovnica:
4x navojna palica M8, 170 cm
14x ‘Konkavna’ , 23/23/6 cm
56x matica M8
56x podložka M8
1x el. grelni kabel, 1350 cm

aksonometrični prikaz sestava prototipa

PROTOTIP 5

Kosovnica:
4x navojna palica M8, 145 cm
18x Mala ploščica, 15/15/3 cm
4x matica M8
36x podložka M8
1x el. grelni kabel, 600 cm

aksonometrični prikaz sestava prototipa