OBRT(NA) ARHITEKTURA

Projekt ‘OBRT(NA) ARHITEKTURA’ izhaja iz zavedanja o pomembnosti vključevanja tradicionalnih obrti in veščin v proces sodobnega oblikovanja in produkcije uporabnih izdelkov. Namen projekta je spoznavanje, revitaliziranje in aktivno sodelovanje z izbranimi lokalnimi obrtniki, izobraževanje ter vključevanje arhitektov, oblikovalcev in širše javnosti v poznavanje materialne in nematerialne dediščine obrti v našem prostoru. Prepletanje tradicionalnih (izginjajočih!) veščin s sodobnimi, inovativnimi in trajnostnimi pristopi oblikovanja je osrednji cilj projkta OBRT(NA) ARHITEKTURA. Zavedanje o pomenu in preživetju obrti bo ohranilo kotinuiteto ročne izdelave, obenem pa bo njena nadgradnja in povezovanje z ostalimi panogami, sooblikovalo našo kulturno identiteto v prihodnosti..

Projekt je razdeljen na raziskovalni in pratkični del. V raziskovalnem delu se dotaknem nekaterih vprašanj in razmišljanj o pomenu obrti v arhitekturi in sodobni družbi ter naredim pregled primerov dobrih sodobnih praks v lokalnem okolju. V praktičnem delu projekta sem z izbranim lokalnim obrtnikom – pečarjem, s poglobljeno raziskavo in razumevanjem zakonitosti pečarskih tehnik izdelave, izdelal praktični arhitekturni element manjšega merila – grelno telo, kot reinterpretacijo tradicionalne lončene peči.

Plod sodelovanja med obrtnikom – pečarjem in arhitektom. Reinterpretacija tradicionalne,
lončene peči v lahko, montažno grelno telo za potrebe sodobnega interiera.
Vir: osebni arhiv

Obrt je človekova poglavitna aktivnost praktično že od nekdaj. Potreba po vedno boljših bivanjskih razmerah je gnala civilizacije k nenehnemu ustvarjanju in izpopolnjevanju vsakodnevnih praktičnih izdelkov. Danes je vloga obrti v izrazitem deficitu, vedno manj je ročne in lokalne produkcije, ki so skozi zgodovino predstavljale pomemben dejavnik grajenja skupnosti in kulture. Tovrstna problematika tako naslavlja vrsto vprašanj, ki si jih mora zastavljati vsaka družbeno-kritična skupnost:


Ali lahko novi pristopi v oblikovanju s pomočjo tehnologije privedejo do trajnostnih rešitev in ohranjajo znanje, ki ga obrt ima?

Kako uporaba lokalnih virov, materiala in izginjajočega rokodelskega znanja nagovori okoljska, in socialna vprašanja, ki jih masovna proizvodnja mnogokrat poglablja?

Kako lahko sinteza obrti, oblikovanja in arhitekture, kljubuje množični produkciji, ki je nemalokrat sinonim za netrajnost in je okoljsko oporečna?

Ali lahko povezovanje obrti in oblikovanja spodbuja lokalno produkcijo in s tem skupnost?

Kako lahko dediščina postane sodobnost?

Te zanima povezovanje obrti in arhitekture? Imaš idejo, nasvet ali predlog za sodelovanje? Vljudno vabljen, da me kontaktiraš na info@obrtna-arhitektura.si.


Projekt je nastal v sklopu delovne štipendije JR-DŠ-2021 s podporo in sofinanciranjem

Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.